Siuntos registracija

TAISYKLĖS

Siuntų įpakavimas

siuntėjas privalo supakuoti siuntas tokioje taroje ar įpakavime, kad siunčiame daiktai būtų apsaugoti nuo sugadinimų ar pažeidimų kraunant, rūšiuojant, vežant. Kad nekeltų grėsmės žmonėms, aplinkai, kitoms siuntoms ar transporto priemonėms.

Siuntos perdavimas vežėjui

 • vežėjas turi teisę nepriimti nesupakuotos, blogai supakuotos, nepažymėtos ar neatitinkamai pažymėtos siuntos
 • siuntėjas privalo pakrauti į transporto priemonę pakuotes, kurių krovimui reikalinga krovimo technika
 • siuntos privalo būti supakuotos ir paruoštos prieš atvykstant vežėjui paiimti jas

Pastaba: užsakovas perduodamas transportavimui siuntą ar kitą krovinį, prisiima visišką atsakomybę už siuntos turinį!

Siuntų žymėjimas

 • kiekviena atskira siuntos pakuotė privalo būti pažymėta su gavėjo ir siuntėjo rekvizitais ( adresai, pašto kodai, telefono numeriai, siunčiamų pakuočių skaičius).
 • žymėjimas ranka turi būti daromas tik didžiosiomis raidėmis

Siuntų patikrinimas

 • prieš priimdamas siuntą, vežėjas turi teisę patikrinti krovinio turinį. Jeigu siuntėjas nesutinka, vežėjas turi teisę atsisakyti priimti siuntą
 • Užsakovas ( siuntėjas) ir vežėjas sutinka, kad kompetetingos valdžios institucijos bet kuriuo metu turi teisę patikrinti bet kurią siuntą ar kitą krovinį

Gabenimui nepriimami daiktai:

Už draudžiamų pervežti daiktų dėjimą į siuntas, skiriamos baudos siuntos gavėjui !!!

Uždrausti vežti daiktai – daiktai bei medžiagos ar produktai, kurie dėl savo cheminių ir fizinių savybių gali sukelti pavojų žmogaus sveikatai, aplinkai ir turtui ir yra įtraukti į Jungtinių Tautų Organizacijos ekspertų komiteto pavojingų medžiagų sąrašą: taip pat daiktai, prekės, medžiagos, kurių vežimas yra uždraustas pagal Lietuvos Respublikos teisę:

 • narkotinės ir psichotropinės medžiagos bei vaistai, turintys analogiškų savybių
 • ginklai, šaudmenys, sprogmenys ir sprogstamosios medžiagos
 • pinigai, vertybiniai popieriai, brangakmeniai, antikvariniai daiktai
 • toksiški tirpalai, sukeliantys koroziją
 • tabako gaminiai
 • alkoholiniai gėrimai
 • žmogaus palaikai ar kūno dalys
 • daiktai, kurių gabenimui, reikalingi specialūs leidimai
 • daiktai, kurių gabenimui reikia specialios temperatūros
 • daiktai, kurie dėl savo savybių gali pakenkti kitoms siuntoms ar žmonių sveikatai, aplinkai

DAUGIAU INFORMACIJOS RASITE LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖS SVETAINĖJE (SPAUSTI ČIA)

Kontaktai

Rekvizitai

Pavadinimas: UAB „Egvalita“

Įmonės kodas: 304822359

PVM mokėtojo kodas: LT100012112019

Adresas: Šilutės g. 91B-12, Užlieknių k., Šilutės r.

Žinutė mums

© UAB „EGVALITA” 2022